ปัญหารถยนต์ติดแก๊ส และแนวทางการแก้ไข – Energy Auto Service

ปัญหาแก๊ส ระบบแก๊ส

ปัญหาแก๊ส ระบบแก๊ส

มีกลิ่นแก๊สรอบๆรถยนต์ ?

1มีกลิ่นแก๊สรอบๆรถยนต์ ?
อาจจะเกิดจากการที่มีแก๊สรั่วตามท่อทางเดินแก๊ส หรือต่ามอุปกรณ์ต่างๆที่แก๊สไหลผ่าน รวมทั้งถังแก๊ส ให้ดับเครื่องยนต์ทันที่และตรวจเช็คหาจุดรั่วไหล
2หม้อต้มแก๊ส มีเสียงดังขณะเปิดใช้ระบบแก๊ส ?
ให้ตรวจเช็คจุดติดตั้งและขายึด ซึ่งอาจจะติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม และขายึดอาจจะแข็งเกินไป ไม่มีความยืดหยุ่นได้เลย หรืออาจเกิดจากไดอะเฟรมอ่อนเกินไปไม่เหมาะกับเครื่องยนต์รุ่นนั้นๆ หรือหม้อต้มจ่ายแก๊สได้ไม่ทันต่อความต้องการของเครื่องยนต์
3ใช้แก๊สแต่น้ำมันลด ?
สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆ จะมีระบบการตรวจเช็คและแสดงค่าระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง โดยอาศัยการอ่านค่าจากระยะทางการวิ่ง รอบเครื่องยนต์ที่ใช้ไป ภาระโหลดที่เครื่องยนต์ได้รับ ต่ำแหน่งการเปิดของลิ้นปีกผีเสื้อ ค่าระยะเวลาการทำงานของหัวฉีดน้ำมัน มาประมวลผลเพื่อแสดงค่าปริมาณเชื้อเพลิงภายในถัง ซึ่งที่จริงแล้วระดับน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้หายไปไหน แต่รถยนต์มีการวิ่งโดยอาศัยเชื้อเพลิงแก๊ส แต่ ECU ของเครื่องยนต์ยังคิดว่ามีการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ตามปกติ ECU จึงสั่งให้เกจ์วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง ในกรณีนี้แนะนำให้ติดตั้งกล่องหลอกสัญญาณน้ำมันเชื้อเพลิงของ AEB. (AEB. Petrol Float Emulator) ถ้าในกรณีรถยนต์ทั่วๆไปพบปัญหานี้ ให้ดูว่าระบบในโปรแกรม ECU แก๊สอาจจะเปิดฟังก์ชั่นการใช้แก๊สร่วมกับน้ำมันอยู่ ให้ลองตรวจเช็คการตั้งค่าใน ECU แก๊ส ถ้าปรับตั้งถูกแล้ว อาจจะเกิดจากช่างตัดระบบหัวฉีดน้ำมันไม่ถูกต้อง โดยหัวฉีดน้ำมันยังมีการทำงานอยู่
4ความร้อนเครื่องยนต์สูงผิดปกติ ?
อาการความร้อนของเครื่องยนยต์ที่สูงขึ้นจนผิดปกติ อาจเกิดได้หลากหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งสาเหตุหลักๆมาจากปัญหาของระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์อาจจะมีปัญหา เช่นฝาหม้อน้ำเสีย พัดลมระบายความร้อนเสีย ปั้มน้ำชำรุด ระดับน้ำหล่อเย็นในระบบต่ำมาก หม้อน้ำตัน หรือน้ำหล่อเย็นรั่วจากระบบ ส่วนปัญหาที่เกิดจากตัวเครื่องยนต์อาจเกิดมาจาก อาการวาล์วยัน ซึ่งเกิดจากการปรับจูนการจ่ายแก๊สไม่ดี โดยจ่ายแก๊สหนาไปหรือบางเกินไป จนทำให้วาล์วชำรุดเสียหาย หรือ อาจจะเกิดจากหม้อกรองไอเสีย (Catalytic Converter) อุดตัน จนทำให้เกิดไอเสียย้อนกลับหรือเครื่องยนต์ระบายไอเสียไม่ได้จึงทำให้เครื่องยนต์มีความร้อนสูงผิดปกติ
5ปรับจูนแก๊สบ่อย แก้ไม่หาย ?
ถ้าเครื่องยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ การใช้แก๊สแล้วมีปัญหาแก้ไขไม่ได้ อาจเกิดจากการใช้อุปกรณ์แก๊สคุณภาพต่ำ หรือไม่มีประสิทธิภาพ จนไม่สามารถปรับจูนหรือแก้ไขปัญหาในระบบแก๊สได้ หรือเกิดจากความชำนาญของช่างปรับจูนและแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด
6ใช้แก๊สแล้วอัตราเร่งอืดลงมาก เมื่อเทียบกับน้ำมัน ?
อาจเกิดจากชุดอุปกรณ์แก๊สมีประสิทธิภาพต่ำ หัวฉีดมีการตอบสนองช้า หรือ ECU แก๊สไม่มีความละเอียดในการปรับจูนเพื่อสั่งจ่ายแก๊สให้แม่นยำตรงตามความต้องการจริงของเครื่องยนต์ หรืออาจเกิดจากการเจาะรู Nozzle เล็กเกินไป
7ใช้แก๊สแล้วความเร็วตอนปลายสู้น้ำมันไม่ได้ ?
ให้ตรวจเช็คปรับจูนค่าในกล่อง ECU แก๊ส ให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์นั้นๆ ซึ่งอาจจะมีการจ่ายแก๊สที่หนาเกินไปหรือบางเกินไปในช่วงที่ใช้ความเร็วสูงหรือในภาวะโหลดหนัก
8เครื่องยนต์สั่นในรอบเดินเบา ?
อาการเครื่องยนต์สั่นในรอบเดินเบา อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ระบบไฟจุดระเบิดมีปัญหา หัวเทียนเสื่อมสภาพ มอเตอร์ควบคุมรอบเดินเบาชำรุด-สกปรกหรือติดขัด มีอากาศรั่วเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์โดยไม่ผ่านลิ้นปีกผีเสื้อ จ่ายแก๊สหนาหรือบางมากเกินไป หัวฉีดแก๊สมีปัญหาเป็นบางหัว หรือชุดหัวฉีดแก๊สมีประสิทธิภาพต่ำ เป็นต้น ซึ่งสำหรับกรณีที่หัวฉีกแก๊สมีปัญหา สามารถตรวจเช็คได้จากโปรแกรมจูนแก๊ส
9เครื่องยนต์ดับไม่ทราบสาเหตุขณะขับขี่ด้วยระบบแก๊ส ?
เครื่องยนต์ดับขณะขับขี่ด้วยระบบแก๊ส อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ติ๊กแก๊สไม่ทำงาน ปรับจ่ายแก๊สหนาหรือบางเกินไป กล่อง ECU แก๊สมีปัญหา อุปกรณ์เซ็นเซอร์บางตัวเสีย หม้อต้มแก๊สชำรุด
10ไฟรูป Chack Engine โชว์ ?
สำหรับอาการไฟรูปเครื่องยนต์โชว์อาจเกิดได้ทั้งขณะใช้แก๊ส หรือใช้น้ำมัน กรณีนี้อาจจะต้องตรวจเช็คด้วยเครื่องมือตรวจเช็ค Hand help scan หรือ ODB scan หรือถ้าเกิดจากการใช้แก๊สเพียงอย่างเดียว อาจจะเป็นไปได้ว่าการปรับจ่ายแก๊สยังไม่ละเอียดเพียงพอ หรืออุปกรณ์ชุดหัวฉีดแก๊สมีประสิทธิภาพต่ำ ไม่สามารถจูนละเอียดได้ ทำให้ส่วนผสมระหว่างอากาศและแก๊ส หนาเกินไปหรือบางเกินไปจน Oxygen sensor ตรวจพบว่า เครื่องยนต์ได้รับการจ่ายเชื้อเพลิงที่ผิดพลาด
11เครื่องยนต์สะดุดเวลาเปลี่ยนน้ำมันเป็นแก๊ส ?
อาจเกิดได้จากตำแหน่งการติดตั้ง Nozzle ที่ท่อไอดีไม่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ หรืออาจจะเกิดจากประสิทธิภาพของหัวฉีดแก๊ส ที่ตอบสนองการทำงานได้ช้า ในกรณีนี้อาจจะต้องใช้การสลับเชื้อเพลิงจากน้ำมันเป็นแก๊สในขณะถอนคันเร่ง โดยปรับการตั้งค่าในโปรแกรมของ ECU แก๊ส
12ไฟบอกระดับแก๊สไม่ตรงกับแก๊สที่อยู่ในถัง ?
ถ้าการตั้งค่าต่างๆในโปรแกรมถูกต้องแล้ว ในกรณีนี้ ให้ลองปรับตั้งที่เกจ์วัดระดับแก๊สที่มัลติวาล์ว (นาฬิกาบอกระดับแก๊ส) แล้วทดลองปรับตั้งต่าในโปรแกรมของ ECU แก๊สตามระดับการใช้งานจริง
13เติมแก๊สไม่เข้าถัง ?
ให้ตรวจเช็คหัวเติมแก๊สและท่อทางเดินด้านเติมแก๊ส ว่ามีหักหรือพับงอหรือไม่ ถ้าท่อทางเดินอยู่ในสภาพปกติ ให้ตรวจดูรุ่นของมัลติวาว์ลว่าเลือกใช้มัลติวาล์วตรงกับขนาดถังหรือไม่ แต่ถ้าใช้มัลติวาล์วถูกต้องตรงกับขนาดถังอยู่แล้ว อาจเป็นไปได้ว่ามัลติวาล์วมีปัญหา
14ลูกลอยกระแทกกับถังแก๊ส มีเสียงดังน่ารำคาญ ?
อาจเกิดจากการใช้มัลติวาล์วผิดขนาด แต่ถ้าใช้มัลติวาล์วถูกต้องแล้ว ให้ทดลองถอดออกมาเช็คดูลูกลอยของมัลติวาล์วซึ่งอาจต้องใส่ยางโอริงเพื่อลดเสียงกระแทกกับถังแก๊ส
15เครื่องยนต์ดับ ขนะลดความเร็ว ?
ถ้าเป็นระบบ Mixer อาจเกิดจากหม้อต้มเสื่อมสภาพถ้าผ่านการใช้งานมานานแล้ว และอาจเกิดจากการปรับจูนแก๊สไม่ดี หรือระบบควบคุมรอบเดินเบาของเครื่องยนต์มีปัญหาสกปรก-ติดขัด ในกรณีของระบบหัวฉีด ให้ปรับจูนค่าในระบบ ECU แก๊ส ซึ่งการจ่ายแก๊สอาจหนาไปหรือบางไป และถ้าการปรับจูนดีแล้วยังคงมีปัญหาอยู่ อาจเกิดจากระบบควบคุมรอบเดินเบาของเครื่องยนต์มีปัญหาสกปรก-ติดขัด
16เครื่องยนต์กระตุกเป็นระยะๆ ?
ถ้าเครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และใช้ชุดอุปกรณ์แก๊สที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว กรณีนี้อาจเกิดจากแรงดันแก๊สในระบบไม่คงที่ หรือหัวฉีดแก๊สมีปัญหาติดขัดเป็นบางจังหวะ ซึ่งสามารถตรวจเช็คการทำงานของหัวฉีดแก๊ส โดยการวิเคราะห์ปัญหาของ ECU แก๊ส และอาจเกิดจากปัญหาในการปรับจูนแก๊สไม่เหมาะสมในช่วงความเร็วหรือภาวะโหลดนั้นๆ
17อุปกรณ์แก๊สเสียเร็วเกินควร ?
อาจเกิดจากชุดอุปกรณ์แก๊สไม่มีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพต่ำ แต่ถ้าชุดอุปกรณ์แก๊สที่มีคุณภาพอยู่แล้ว อาจเกิดจากปัญหาการติดตั้งผิดวิธี และปัญหาจากเครื่องยนต์ เช่น มีการช๊อตในระบบสายไฟของเครื่องยนต์จนทำให้ ECU แก๊สเสียหาย
18หัวฉีดอุดตันเร็ว ?
อาจเกิดจากการติดตั้งหัวฉีดแก๊สผิดวิธี หรือหัวฉีดแก๊สมีคุณภาพต่ำ และอาจเกิดจากภายในถังแก๊สสกปรกมาก มีสนิม หรือตะกอนโคลนอยู่ภายในถัง และไม่ได้เปลี่ยนกรองแก๊สตามระยะเวลากำหนด
19รถยนต์กินแก๊สมาก ?
อาการกินแก๊สมาก อาจเกิดจากชุดอุปกรณ์แก๊สมีประสิทธิภาพต่ำ หรืออาจเกิดจากการปรับจูนที่ไม่เหมาะสม เช่น การปรับการจ่ายแก๊สมากเกินไป หรือจ่ายแก๊สบางเกินไปจนรถยนต์วิ่งไม่ออกเร่งไม่ขึ้น ผู้ขับขี่จึงต้องเหยียบคันเร่งมากขึ้น เป็นสาเหตุให้มีอาการกินแก๊สมากผิดปกติได้ สาเหตุอื่นๆอาจมาจากเครื่องยนต์เอง เช่น กรองอากาศตัน หัวเทียนเสื่อมสภาพ องศาไฟจุดระเบิดอ่อนเกินไป เครื่องยนต์หลวม กำลังอัดไม่ดี ฯลฯ
20น้ำหล่อเย็นในถังพักน้ำลดลง ?
ระดับน้ำหล่อเย็นลดลงอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น หม้อน้ำรั่ว หรือมีรอยรั่วในระบบทางเดินน้ำหล่อเย็น, ฝ่าสูบโก่งเนื่องจากเครื่องยนต์เคยโอเวอร์ฮีดมาก่อน, ประเก็นฝาสูบรั่ว, ท่อน้ำรั่ว เป็นต้น แต่ถ้า ระดับน้ำหล่อเย็นลดลงภายหลังจากติดตั้งแก๊สในช่วงแรก อาจมีสาเหตุมาจาก เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์แก๊สเรียบร้อยแล้ว ไม่มีการไล่ลมระบบน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์ที่ถูกวิธี หรือเติมน้ำหล่อเย็นไม่ได้ระดับมาตราฐานของเครื่องยนต์, เริ่มมีรอยรั่วในระบบท่อทางเดินน้ำหล่อเย็น เป็นต้น
ตรวจเช็คสภาพแก๊ส

ตรวจเช็คสภาพแก๊ส

ข้อมูลอุปกรณ์แก๊ส ติดรถยนต์

ข้อมูลอุปกรณ์แก๊ส ติดรถยนต์

DSC_0476
ข้อมูลอุปกรณ์แก๊สติดรถยนต์