ระบบไฟรถยนต์ 2 – Energy Auto Service

ระบบไฟรถยนต์ 2

 

DiamondVision ไฟสีขาวสูงสุด 5000K (H4)

DiamondVision ให้รถของคุณส่องสว่างด้วยไฟสีขาว 5000K เพิ่มความมีสไตล์ให้กับไฟหน้าของคุณ ด้วยการออกแบบการเคลือบด้วยสีฟ้าทั้งหมดขับขี่อย่างมีสไตล์ ไฟสีขาว สูงสุด 5000K
• H4
• 12V
• 55/65วัตต์
 

DiamondVision ไฟสีขาวสูงสุด 5000K (H7)

DiamondVision ให้รถของคุณส่องสว่างด้วยไฟสีขาว 5000K เพิ่มความมีสไตล์ให้กับไฟหน้าของคุณ ด้วยการออกแบบการเคลือบด้วยสีฟ้าทั้งหมดขับขี่อย่างมีสไตล์ ไฟสีขาว สูงสุด 5000K
• H7
• 12V
• 55วัตต์
 

DiamondVision ไฟสีขาวสูงสุด 5000K (H8)

DiamondVision ให้รถของคุณส่องสว่างด้วยไฟสีขาว 5000K เพิ่มความมีสไตล์ให้กับไฟหน้าของคุณ ด้วยการออกแบบการเคลือบด้วยสีฟ้าทั้งหมดขับขี่อย่างมีสไตล์ ไฟสีขาว สูงสุด 5000K
• H8
• 12V
• 35วัตต์
 

DiamondVision ไฟสีขาวสูงสุด 5000K (H11)

DiamondVision ให้รถของคุณส่องสว่างด้วยไฟสีขาว 5000K เพิ่มความมีสไตล์ให้กับไฟหน้าของคุณ ด้วยการออกแบบการเคลือบด้วยสีฟ้าทั้งหมดขับขี่อย่างมีสไตล์ ไฟสีขาว สูงสุด 5000K
• H11
• 12V
• 55วัตต์
 

DiamondVision ไฟสีขาวสูงสุด 5000K (HB3)

DiamondVision ให้รถของคุณส่องสว่างด้วยไฟสีขาว 5000K เพิ่มความมีสไตล์ให้กับไฟหน้าของคุณ ด้วยการออกแบบการเคลือบด้วยสีฟ้าทั้งหมดขับขี่อย่างมีสไตล์ ไฟสีขาว สูงสุด 5000K
• HB3
• 12V
• 65วัตต์
 

DiamondVision ไฟสีขาวสูงสุด 5000K (HB4)

DiamondVision ให้รถของคุณส่องสว่างด้วยไฟสีขาว 5000K เพิ่มความมีสไตล์ให้กับไฟหน้าของคุณ ด้วยการออกแบบการเคลือบด้วยสีฟ้าทั้งหมดขับขี่อย่างมีสไตล์ ไฟสีขาว สูงสุด 5000K
• HB4
• 12V
• 55วัตต์
 

X-tremeVisionPlus (H1)

หลอดไฟรถยนต์ Philips X-tremevision Plus เป็นอีกหนึ่งในหลอดไฟที่สว่างที่สุดที่ผ่านการรับรอง ซึ่งมีความโดดเด่นกว่าหลอดไฟรถยนต์อื่นๆ ด้วยทัศนวิสัยที่เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 130 % และมีความยาวของลำแสงที่เหนือกว่า ทำให้คุณมองเห็นได้ไกลขึ้น ตอบสนองได้เร็วขึ้น และให้การขับขี่ของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น เพิ่มทัศนวิสัยเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย มองเห็นไกลขึ้น ตอบสนองเร็วขึ้น แสงสว่างเพิ่มขึ้นถึง 130%
• H1
• 12 โวลต์
• 55 วัตต์
 

X-tremeVisionPlus (H4)

หลอดไฟรถยนต์ Philips X-tremevision Plus เป็นอีกหนึ่งในหลอดไฟที่สว่างที่สุดที่ผ่านการรับรอง ซึ่งมีความโดดเด่นกว่าหลอดไฟรถยนต์อื่นๆ ด้วยทัศนวิสัยที่เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 130 % และมีความยาวของลำแสงที่เหนือกว่า ทำให้คุณมองเห็นได้ไกลขึ้น ตอบสนองได้เร็วขึ้น และให้การขับขี่ของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น เพิ่มทัศนวิสัยเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย มองเห็นไกลขึ้น ตอบสนองเร็วขึ้น แสงสว่างเพิ่มขึ้นถึง 130%
• H4
• 12 โวลต์
• 55 วัตต์
 

X-tremeVisionPlus (H7)

หลอดไฟรถยนต์ Philips X-tremevision Plus เป็นอีกหนึ่งในหลอดไฟที่สว่างที่สุดที่ผ่านการรับรอง ซึ่งมีความโดดเด่นกว่าหลอดไฟรถยนต์อื่นๆ ด้วยทัศนวิสัยที่เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 130 % และมีความยาวของลำแสงที่เหนือกว่า ทำให้คุณมองเห็นได้ไกลขึ้น ตอบสนองได้เร็วขึ้น และให้การขับขี่ของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น เพิ่มทัศนวิสัยเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย มองเห็นไกลขึ้น ตอบสนองเร็วขึ้น แสงสว่างเพิ่มขึ้นถึง 130%
• H7
• 12 โวลต์
• 55 วัตต์
 

Xenon Standard หลอดไฟ ซีนอน (D1S)

Philips Xenon Standard ใช้ทดแทนสำหรับหลอดไฟที่ขาด ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับหลอดไฟเดิมที่ติดตั้งมาเพิ่มทัศนวิสัยเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย กับคุณภาพที่คงเดิม
• D1S
• 85V
• 35W
 

Xenon Standard หลอดไฟ ซีนอน (D2R)

Philips Xenon Standard ใช้ทดแทนสำหรับหลอดไฟที่ขาด ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับหลอดไฟเดิมที่ติดตั้งมาเพิ่มทัศนวิสัยเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย กับคุณภาพที่คงเดิม
• D2R
• 85V
• 35W
 

Xenon Standard หลอดไฟ ซีนอน (D2S)

Philips Xenon Standard ใช้ทดแทนสำหรับหลอดไฟที่ขาด ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับหลอดไฟเดิมที่ติดตั้งมาเพิ่มทัศนวิสัยเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย กับคุณภาพที่คงเดิม
• D2S
• 85V
• 35W
 

Xenon Standard หลอดไฟ ซีนอน (D3S)

Philips Xenon Standard ใช้ทดแทนสำหรับหลอดไฟที่ขาด ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับหลอดไฟเดิมที่ติดตั้งมาเพิ่มทัศนวิสัยเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย กับคุณภาพที่คงเดิม
• D2S
• 85V
• 35W