ระบบไฟรถยนต์ 3

 

Xenon Standard หลอดไฟ ซีนอน (D4R)

Philips Xenon Standard ใช้ทดแทนสำหรับหลอดไฟที่ขาด ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับหลอดไฟเดิมที่ติดตั้งมาเพิ่มทัศนวิสัยเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย กับคุณภาพที่คงเดิม
• D4R
• 42V
• 35W
 

Xenon Standard หลอดไฟ ซีนอน (D4S)

Philips Xenon Standard ใช้ทดแทนสำหรับหลอดไฟที่ขาด ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับหลอดไฟเดิมที่ติดตั้งมาเพิ่มทัศนวิสัยเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย กับคุณภาพที่คงเดิม
• D4S
• 42V
• 35W
 

Ultinon HID (WX) หลอดไฟ ซีนอน (D2R)

Philips Ultinon HID (WX) คือหลอดไฟ Xenon HID แสงสีขาว 6000K
เพิ่มทัศนวิสัยเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย ให้แสงสว่างด้วยไฟสีขาว 6000K
• D2R
• 85V
• 35W
 

Ultinon HID (WX) หลอดไฟ ซีนอน (D2S)

Philips Ultinon HID (WX) คือหลอดไฟ Xenon HID แสงสีขาว 6000K
เพิ่มทัศนวิสัยเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย ให้แสงสว่างด้วยไฟสีขาว 6000K
• D2S
• 85V
• 35W
 

Ultinon HID (WX) หลอดไฟ ซีนอน (D3S)

Philips Ultinon HID (WX) คือหลอดไฟ Xenon HID แสงสีขาว 6000K
เพิ่มทัศนวิสัยเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย ให้แสงสว่างด้วยไฟสีขาว 6000K
• D3S
• 85V
• 35W
 

Ultinon HID (WX) หลอดไฟ ซีนอน (D4R)

Philips Ultinon HID (WX) คือหลอดไฟ Xenon HID แสงสีขาว 6000K
เพิ่มทัศนวิสัยเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย ให้แสงสว่างด้วยไฟสีขาว 6000K
• D4R
• 42V
• 35W
 

Ultinon HID (WX) หลอดไฟ ซีนอน (D4S)

Philips Ultinon HID (WX) คือหลอดไฟ Xenon HID แสงสีขาว 6000K
เพิ่มทัศนวิสัยเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย ให้แสงสว่างด้วยไฟสีขาว 6000K
• D4S
• 42V
• 35W
 

Ultinon HID (WX) หลอดไฟ ซีนอน (D4S)

Philips Ultinon HID (WX) คือหลอดไฟ Xenon HID แสงสีขาว 6000K
เพิ่มทัศนวิสัยเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย ให้แสงสว่างด้วยไฟสีขาว 6000K
• D4S
• 42V
• 35W
 

X-treme Ultinon หลอดไฟ LED สำหรับรถยนต์

ไฟตัดหมอกสำหรับรถยนต์ LED ให้แสงโทนสีขาว 6200K ซึ่งจะให้แสงสว่างบนท้องถนนได้มากกว่าหลอดฮาโลเจนมาตรฐาน ด้วยดีไซน์แบบ AirFiux
และยังมีคุณสมบัติทนความร้อนดีเยี่ยม จึงมีอายุการใช้งานได้ยาวนานเป็นพิเศษ
เพื่อความสว่างในการขับขี่รถ อย่างปลอดภัย ด้วยคุณภาพแสงอันเจิดจ้า
• ไฟตัดหมอกอเนกประสงค์ H8/11/16
• 6000K โทนแสงสีขาว
• 200 ลูเมน
• ไฟตัดหมอก H8/H11/H16