ระบบไฟรถยนต์ – Energy Auto Service

ระบบไฟรถยนต์

 

Crystalvision ไฟหน้า (H1)

ไฟหน้า ฮาโลเจน Philips CrystalVison ไฟสีขาว 4300K

ทำให้รถของคุณจะดูดีมีสไตล์เพิ่มมากขึ้นด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าและผิวเคลือบด้านบนสีเงินขับขี่อย่างมีสไตล์ ให้แสงไฟสีขาวจ้า 4300K
• H1
• 12V
• 55 วัตต์
 

Crystalvision ไฟหน้า (H4)

ไฟหน้า ฮาโลเจน Philips CrystalVison ไฟสีขาว 4300K

ทำให้รถของคุณจะดูดีมีสไตล์เพิ่มมากขึ้นด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าและผิวเคลือบด้านบนสีเงินขับขี่อย่างมีสไตล์ ให้แสงไฟสีขาวจ้า 4300K
• H4
• 12V
• 65/55 วัตต์
 

Crystalvision ไฟหน้า (H7)

ไฟหน้า ฮาโลเจน Philips CrystalVison ไฟสีขาว 4300K

ทำให้รถของคุณจะดูดีมีสไตล์เพิ่มมากขึ้นด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าและผิวเคลือบด้านบนสีเงินขับขี่อย่างมีสไตล์ ให้แสงไฟสีขาวจ้า 4300K
• H7
• 12V
• 55 วัตต์
 

Crystalvision ไฟหน้า (H8)

ไฟหน้า ฮาโลเจน Philips CrystalVison ไฟสีขาว 4300K

ทำให้รถของคุณจะดูดีมีสไตล์เพิ่มมากขึ้นด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าและผิวเคลือบด้านบนสีเงินขับขี่อย่างมีสไตล์ ให้แสงไฟสีขาวจ้า 4300K
• H8
• 12V
• 35 วัตต์
 

Crystalvision ไฟหน้า (H11)

ไฟหน้า ฮาโลเจน Philips CrystalVison ไฟสีขาว 4300K

ทำให้รถของคุณจะดูดีมีสไตล์เพิ่มมากขึ้นด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าและผิวเคลือบด้านบนสีเงินขับขี่อย่างมีสไตล์ ให้แสงไฟสีขาวจ้า 4300K
• H11
• 12V
• 55 วัตต์
 

Crystalvision ไฟหน้า (HB3)

ไฟหน้า ฮาโลเจน Philips CrystalVison ไฟสีขาว 4300K

ทำให้รถของคุณจะดูดีมีสไตล์เพิ่มมากขึ้นด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าและผิวเคลือบด้านบนสีเงินขับขี่อย่างมีสไตล์ ให้แสงไฟสีขาวจ้า 4300K
• HB3
• 12V
• 65 วัตต์