ร่วมงานกับเรา – Energy Auto Service
มุ่งมั่นพัฒนางาน ตั้งมั่นทำความดี ยึดมั่นในคุณธรรม

ร่วมงานกับ Energy Auto Service

เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ สม่ำเสมอเพื่อพัฒนาองค์กร นำเสนอ สินค้าที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม หรือทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ใส่ใจดูแลด้วยหัวใจบริการ กิริยาสุภาพ อ่อนโยน มารยาทดีพร้อมรับฟังและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส

ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิการศึกษา จบปริญตรีทุกสาขาหรือมีประสบการณ์
เงินเดือน ตามข้อตกลง
จำนวน 1 อัตรา

พนักงาขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิการศึกษา จบปริญตรีทุกสาขาหรือมีประสบการณ์
เงินเดือน ตามข้อตกลง
จำนวน 5 อัตรา

Administration

คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิการศึกษา จบปริญตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
เงินเดือน 15000-25000
จำนวน 2 อัตรา

Webmaster

คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิการศึกษา จบปริญตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
เงินเดือน 15000-25000
จำนวน 2 อัตรา

จัดซื้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส หรือปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในการทำงาน หากมีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
เงินเดือน 15000-25000
จำนวน 2 อัตรา

สต๊อกสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส หรือปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในการทำงาน หากมีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
เงินเดือน 15000-18000
จำนวน 2 อัตรา

บัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิการศึกษา จบปริญตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
เงินเดือน 15000-18000
จำนวน 1 อัตรา

ธรุการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส ปริญาตรีทุกสาขา
เงินเดือน 15000-18000
จำนวน 3 อัตรา

IT Support 2 positions

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

• ช่วย support ทางเทคนิค ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขององค์กร
• ติดตั้งและกำหนดค่าระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ตรวจสอบ วินิฉัย ข้อบกพร่องของ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมถึงการแก้ปัญหาทางเทคนิคและการใช้งานทั้งทางโทรศัพท์
• ดูแล ตรวจสอบ แก้ไข งานโปรแกรม ที่ใช้งานประจำสำนักงาน ในระดับ แอดมิน
• ช่วย support งานทางด้านข้อมูล และเทคนิคอื่นๆ รวมทั้งเว็บไซต์

คุณสมบัติ :

• วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ Network
• มีทักษะในการใช้ซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการ Microsoft ,SQL หรือระบบฐานข้อมูลสำนักงาน
• มีทักษะในการบริหารจัดการระบบข้อมูล ต่าง ๆ
• มีความรับผิดชอบและสนใจในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
• ถ้ามีความรู้หรือทักษะในด้านศิลปะหรือการทำอาร์ตเวิร์ค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ค่าตอบแทน [ ตามตกลง ]

ติดต่อคุณ นันทวัชร์ กูลเกื้อศิประไพ

โทร 099-191-7411

โลโก้ กุเวรรักษ์
Energy-02
DSC_0943
4093126286507