PROMOTION

ล้างแอร์รถยนต์อัตโนมัติด้วยระบบน้ำร้อน

โปรโมชั่น 300.

ปกติ 500.-
- เฉพาะรถเก๋งยี่ปุ่นเท่านั้น
 

ขั้นตอนการล้างแอร์รถยนต์ด้วยน้ำร้อน

● ส่องกล้องดูก่อนล้าง-หลังล้าง
● ตรวจเช็คตัวกรองแอร์
● ล้างตู้แอร์(คอยล์เย็น)
● ล้างแผงคอยล์ร้อนด้านหน้า
● ล้างพัดลมโบลเวอร์ (บางรุ่นถอดล้างไม่ได้)
● ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ ในห้องโดยสาร และช่องแอร์
● อบโอโซนฆ่าเชื้อ
● ตรวจเช็คน้ำยาแอร์ (ไม่ร่วมเติมน้ำยาแอร์)
 
 
 
132
166