PROMOTION

ล้างแอร์รถยนต์อัตโนมัติด้วยระบบน้ำร้อน

โปรโมชั่น 300.

ปกติ 500.-
- เฉพาะรถเก๋งยี่ปุ่นเท่านั้น
 

ขั้นตอนการล้างแอร์รถยนต์ด้วยน้ำร้อน

ขั้นตอนที่ 1 ใช้กล้องส่องเพื่อตรวจเช็คคราบสิ่งสกปรกก่อนทำการล้าง
ขั้นตอนที่ 2 ล้างด้วยน้ำเย็น (Water Cool) ใช้น้ำเย็นในอุณภูมิที่ถูกต้องประมาณ 10 ลิตร ฉีดให้ทั่วตู้แอร์
ขั้นตอนที่ 3 ล้างด้วยน้ำร้อน (Water Hot) ใช้น้ำร้อน 10 ลิตร ด้วยอุณภูมิที่ถูกต้องประมาณ 50-90 องศา ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที
ขั้นตอนที่ 4 ใช้กล้องส่งเพื่อดูความสะอาดของตู้เอร์รถยนต์