ขั้นตอนการล้างแอร์รถยนต์ด้วยสารเคมี

ขั้นตอนที่ 1 ใช้กล้องส่องเพื่อตรวจเช็คคราบสิ่งสกปรกก่อนทำการล้าง
ขั้นตอนที่ 2 ล้างด้วยน้ำเย็น (Water Cool) ใช้น้ำเย็นในอุณภูมิที่ถูกต้องประมาณ 10 ลิตร ฉีดให้ทั่วตู้แอร์ จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 6 นาที เพื่อรอล้างด้วยน้ำยา
ขั้นตอนที่ 3 ล้างด้วยน้ำยา (น้ำยาเคมี) ฉีดลงบนตู้แอร์จนหมด การทำงานใช้เวลาประมาณ 30 วินาที
ขั้นตอนที่ 4 ล้างด้วยน้ำร้อน (Water Hot) ใช้น้ำร้อน 10 ลิตร ด้วยอุณภูมิที่ถูกต้องประมาณ 50-90 องศา ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที
ขั้นตอนที่ 5 ใช้กล้องส่งเพื่อดูความสะอาดของตู้เอร์รถยนต์