ล้างแอร์ – Energy Auto Service
                           ราคาโปรโมชั่น ล้างตู้แอร์
น้ำยาที่ใช้ล้างตู้แอร์รถยนต์ (Evaporator) ที่นิยมใช้กันมี 3 ชนิด
1. น้ำร้อนหรือน้ำเปล่า (ส่วนมากใช้กับเครื่องล้างแอร์แบบอัตโนมัติ)

  ข้อดี
- ราคาถูก
- ไม่มีสารเคมีตกค้าง
- ไม่ทำลายสุขภาพ (ทางเดินหายใจ)
- ไม่ทำลายตู้แอร์รถยนต์ (Evaporator)

  ข้อเสีย
- ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หมด
- คราบสกปรกออกไม่หมด
2. น้ำยาที่เป็นเคมี (เป็นกรดหรือด่าง)

  ข้อดี
- ราคาถูก

  ข้อเสีย
- เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม
- มีสารเคมีหรือสารก่อมะเร็งตกค้าง
- ทำให้ตู้แอร์รถยนต์รั่ว หรืออายุการ
   ใช้งานสั้นลง มีผลเสียต่อสุขภาพ
   และระบบทางเดินหายใจ
3. น้ำยาที่สกัดจากธรรมชาติ 100% (BIO WASH CLEAN)

  ข้อดี
- ฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบธรรมชาติ
- ไม่มีสารเคมีตกค้าง
- ก่อให้เกิดความสะอาดที่แท้จริง
- ชลอการสะสมของฝุ่นละอองและความสกปรกภายในตู้แอร์รถยนต์
- ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  ข้อเสีย
- ราคาสูง
 

วิธีการล้างแอร์รถยนต์ด้วยเครื่องล้างแอร์อัตโนมัติ

ขั้นตอนการล้างแอร์รถยนต์มี 4 ขั้นตอนหลักๆ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

ขั้นตอนที่ 1 ใช้กล้องส่องเพื่อตรวจเช็คคราบสิ่งสกปรกก่อนทำการล้าง
ขั้นตอนที่ 2 ล้างด้วยน้ำเย็น (Water Cool) ใช้น้ำเย็นในอุณภูมิที่ถูกต้องประมาณ 10 ลิตร ฉีดให้ทั่วตู้แอร์ จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 6 นาที เพื่อรอล้างด้วยน้ำยา
ขั้นตอนที่ 3 ล้างด้วยน้ำยา (น้ำยา BIO WASH หรือ น้ำยาเคมี) ฉีดลงบนตู้แอร์จนหมด การทำงานใช้เวลาประมาณ 30 วินาที
ขั้นตอนที่ 4 ล้างด้วยน้ำร้อน (Water Hot) ใช้น้ำร้อน 10 ลิตร ด้วยอุณภูมิที่ถูกต้องประมาณ 50 - 90 องศา ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที
ขั้นตอนที่ 5 ใช้กล้องส่งเพื่อดูความสะอาดของตู้เอร์รถยนต์
ขั้นตอนที่ 6 ล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (น้ำยา BIO CLEAN ) ฉีดน้ำยา BIO CLEAN ลงบนตู้แอร์จนหมด การทำงานใช้เวลาประมาณ 30 วินาที
ขั้นตอนที่ 7 ฟอกอากาศ ขจัดแบคทีเรีย และฆ่าเชื้อโรค เพิ่มโอโซนภายในห้องโดยสารด้วย BIO AIR PLUS สะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างนำความสดชื่น....กลับคืนมาอีกครั้ง


คำแนะนำ

การล้างตู้แอร์รถยนต์ ด้วยเครื่อง BIO CAR SPA ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชิ้นส่วน อุปกรณ์แอร์รถยนต์ของท่านควรล้างตู้แอร์รถยนต์
ทุก 12 เดือน หรือ 20,000 กม. " นำความสดชื่นกลับคืนมาอีกครั้ง เพื่อสุขภาพของตัวท่าน และคนที่คุณรัก " อีกทั้งยังยืดอายุการใช้งาน
ของระบบแอร์รถยนต์ และช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงอีกด้วย