บริษัท กุเวรรักษ์ จำกัด

วิสัยทัศน์

ลูกค้าคือผู้ร่วมสร้างองค์กรของเรา ถ้าโลกไม่หยุดหมุน เราจะไม่หยุดพัฒนาองค์กร

นโยบาย

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ตั้งมั่นในความดี ยึดมั่นคุณธรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

ปรัชญาการให้บริการ


“ ลูกค้า”

คือบุคคลสำคัญที่สุดที่มาเยือนสถานที่นี้ ท่านมิได้มาพึ่งเรา
เราต่างหากที่ต้องพึ่งท่าน ท่านมิได้มาขัดจังหวะการทำงานของเรา หากแต่การรับใช้ท่าน
คือวัตถุประสงค์ของเราท่านมิใช่บุคคลภายนอก ท่านคือส่วนหนึ่ง ขององค์กรเลยทีเดียว
ในการรับใช้ของเรา มิได้ช่วยเหลืออะไรท่านเลย ท่านต่างหากเป็นฝ่ายช่วยเหลือเรา
โดยให้โอกาสรับใช้ท่าน
โดย....ท่านมหาตมะคานธี

7 แนวคิดสร้างสุขทางใจ


1. ทุกอย่างในโลกนี้มีสองด้าน ทั้งสร้างความ
ทุกข์ และให้ความสุข จงเลือกมองเฉพาะ
ด้านที่สวยงาม ใช้เวลากับมันเพื่อสร้างความ
อิ่มเอมใจส่วนอีกด้านจงมองผ่าน และเก็บ
ไว้เป็นบทเรียน
4. เผชิญหน้ากับคำตำหนิ หากผู้ใดกลัวหรือมัว
แต่หลีกหนีย่อมไม่มีวันทำงานสำคัญใดๆ ได้
จงรับแต่สาระที่เขามอบให้ปล่อยอารมณ์
ให้ผ่านเลยไป คิดเพื่อแก้ไขและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
2. ความคิดเป็นสิ่งวิเศษ จงคิดแต่สิ่งที่ดีงาม
เพราะผลตอบแทนที่ได้รับจะงดงามเช่นเดียวกัน
5. คนอื่นเท่านั้นที่มองเห็นหลังของเรา เมื่อมอง
ไม่เห็นแผ่นหลังฉันใด ! ย่อมมองไม่เห็นความ
ผิดของตนเองฉันนั้น ! จงฟังคำแนะนำจากผู้อื่น
แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
3. เราไม่อาจสร้างความพอใจให้แก่ทุกคน เพราะหากทำเช่นนั้น สุดท้ายจะไม่สามารถสร้าง ความพอใจให้ใครได้เลย จงซื่อสัตย์กับตัวเอง รับฟัง โต้แย้งด้วยเหตุผลและยึดมั่นในสิ่งที่ดีงาม
6. พูดให้น้อยลง คิดให้มากขึ้น จงหาข้อมูลให้มาก คิดก่อนพูด เพราะความนุ่มนวลและความสุขุมเป็นสัญลักษณ์ที่แท้จริง ของความสำเร็จในชีวิต
7. ศรัทธาในตัวเอง ที่ใดมีศรัทธา ที่นั่นย่อมไม่มีความสิ้นหวัง จงมองเป้าหมายมากกว่ามองอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทาง

บริษัท กุเวรรักษ์ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ 19 สิงหาคม 2558

บริหารงานโดย

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
คุณ นันทวัชร์ กลูเกื้อศิประไพ
เปิดกิจการบริการด้านรถยนต์ครบวงจร
โทร : 086-3050648

สำนักงานใหญ่

บริษัท กุเวรรักษ์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 132 ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม 10230
Tel.02-944-2089 Fax.02-944-2089 / Tel 086-305-0648
E-mail. Kuwanruk2015@gmail.com