เช็คระยะ ตรวจสภาพแก๊สรถยนต์ – Energy Auto Service
ควรตรวจเช็คสภาพแก๊สเมื่อไหร่
ทุกๆ 6 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร

ตรวจเช็คสภาพแก๊ส ทำอะไรบ้าง
การเช็คสภาพแก๊สคือการตรวจความสมบูรณ์ในการทำงานของอุปกรณ์แก๊ส และเครื่องยนต์ เข่น หม้อต้มแก๊ส กรองแก๊ส กรองหม้อต้ม ชุดสายแก๊ส หัวเทียน ปีกผีเสื้อ กรองอากาศ หัวฉีด วาล์วแก๊ส วาล์วถังแก๊ส หัวเติมแก็ส เกจ์วัดปริมาณแก๊ส นาฬิกาแก๊ส ติ๊กหม้อต้ม เซ็นเซอร์อุนหภูมิ คอย์ลหัวเทียน และอื่นๆ
 
1. ตรวจหากลิ่นแก๊ส และตรวจเช็คระยะตามกำหนด
2. ใช้น้ำมันในการติดเครื่องยนต์ และใช้น้ำมันก่อนดับเครื่องยนต์ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์
3. ตรวจเช็คสารหล่อเย็นให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ และคอยสังเกตุระดับน้ำเป็นประจำ
4. ตรวจเช็คการรั่วตามข้อต่อต่างๆโดนใช้น้ำสบู่หยอดลงบนข้อต่อต่างๆในขณะที่เปิดการใช้งานแก๊สอยู่ และสังเกตุฟองอากาศ
5. ควรมีน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในถั่งเสมออย่างน้อย 1/4 ของระดับถังน้ำมัน เพื่อสำรองเวลาแก๊สหมด ลดการเกิดสนิมในถัง และป้องกันปั้มจ่ายน้ำมันเสียหาย
6. คอยตรวจสอบรอยหยดของน้ำหรือน้ำมันภายใต้ท้องรถ
7. ตั้งบ่าวาล์วไอเสียทุกๆ 40,000 กิโลเมตร
8. ตรวจสอบระดับของน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามกำหนด ตามอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่อง
9. ห้ามกดคันเร่งแบบเฉียบพลัน เพราะจะทำให้เกิดสภาวะ Back Fire ในระบบ MIxer
10. เปลี่ยนหรือทำความสะอาดไส้กรองอากาศทุกๆ 5,000 กิโลเมตร
11. เปลี่ยนหัวเทียนทุกๆ 20,000 กิโลเมตร
12. ล้างหม้อต้ม ทุกๆ 12 เดือน อายุการใช้งานของหม้อต้มปกติจะอยู่ที่ 100,000 กิโลเมตร
13. เปลี่ยนติ๊กแก๊ส และ ติ๊กน้ำมันทุกๆ 50,000 กิโลเมตร
14. ห้ามนำถังแก๊สที่ใช้ภายในครัวเรือนมาต่อพ่วงกับระบบแก๊สรถยนต์

ข้อมูลอุปกรณ์แก๊สติดรถยนต์

Tomasetto_Alaska_1_AG_Thailand
ข้อมูลอุปกรณ์แก๊สติดรถยนต์

ปัญหา ของรถติดแก๊ส และแนวทางการแก้ปัญหา เบื้องต้น

DSC_0476
ปัญหา ของรถติดแก๊ส และแนวทางการแก้ปัญหา เบื้องต้น