Lamina Digital CM ONE – Energy Auto Service

ฟิล์มดิจิทัลแท้สายพันธุ์ใหม่ล่าสุดจากลามิน่า


เข้ม เคลียร์ สวย เพื่อรถใหม่และชีวิตวิถีใหม่ยุค 5Gรังสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบฟิล์มกรองแสงดิจิทัลแห่งยุค ล้ำหน้าด้วยการผนึกนวัตกรรมนาโนชาโคลบริสุทธิ์ เรียงตัวซ้อนทับกันอย่างเป็นระเบียบระดับอณูหนาและแน่นบนแผ่นฟิล์มคุณภาพสูง จนได้ฟิล์มเนื้อสวยพิเศษยอดเยี่ยมกว่าฟิล์มกรองแสงทั่วไป ด้วย 3 คุณสมบัติพิเศษ
- เข้มนอกสว่างใน เงาน้อย สวยสะดุดตา
- ผ่านสัญญาณดิจิทัลทุกชนิดยุค 5G
- เคลียร์ชัดทุกทัศนวิสัยทั้งกลางวันและขับขี่ในยามค่ำคืน
 
1231
 
telephone
086-3607296 คุณเขี้ยว
086-3127944 คุณแนน