HI-KOOL
September 12, 2016
LLUMAR WINDOW FILM
September 12, 2016
ฟิล์มกรอกแสงเอ็กซ์ตร้า-โคล จะรักษาคุณภาพในการลดความร้อนจากแสงแดด โดยเนื้อฟิล์มไม่หลุดออก, แห้งกรอบ,แตกร้าว หรือเกิดฟองอากาศ ภายในระยะเวลา 7 ปี ในกรณีที่พบว่าสินค้าชำรุดเสียหาย ภายในระยะเวลารับประกัน "ผู้ขาย" ที่เป็นผู้ติดตั้งไว้นั้นจะเปลี่ยนแปลง หรือติดตั้งฟิล์มให้ใหม่ตามจำนวนที่ชำรุดบกพร่อง โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าฟิล์มที่เปลี่ยนให้ใหม่ฟรี และบริษัทจะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องของคุณภาพฟิล์มเองเท่านั้น