เติมเต็มศักยภาพ ระบบความปลอดภัยให้รถคุณ ด้วยสัญญาณเตือนระยะห่างระหว่าง เดินหน้าถอยหลังรถจากโรงงานทุกรุ่นรถยนต์